Seçimlerimizin farkında olmak üzerine

İnsanların birşeyleri yapmamalarının nedeni onu yapamamaları değildir — yapmak istemez ya da yapmayı seçmezler sadece. Seçimlerinin farkında olmadıkları gibi, bu seçimlerinin evrende ne kadar güçlü bir etki yarattığının da farkında değillerdir. İnsan her zaman kendisi için faydalı olacağına inandığı şeyi seçer. Bu inandığı ve seçtiği şeyin gerçekten kendinin yararına olup olmayacağını da denemeden bilemez. Bütün seçimlerinin gerisinde de sevilme ve güçlü olma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçla şekillenen seçimler insanın kendi bedenine de güçlü bir şekilde yansır. Ailesi tarafından sevilmek ve değer görmek isteyen kişinin, örneğin aileden yaşlı, sevilen ve değer gören birine bilinçaltı düzeyde benzemeye karar vermesi, yüzünün, bedeninin erken bir yaşta çökmesine neden olur. Ve zamanla bu fiziksel benzerlikler yoğunlaşarak bütünsel benzerliğe doğru yol alır.

Sevilmek için zayıf ve çaresiz görünmeyi seven ve seçen insanlar vardır. Bu kişiler gerçekte öyle olmadıkları halde böyle olmayı, böyle davranmayı severler. Bir yandan da güçlü olmaya çabalarlar.

İnsanın seçimleri çok güçlüdür. Yaşadığı olayların kendi seçimleri olduğunu fark eden kişi, insanlık liginde bir üst lige geçmiş bir takımın üyesi gibidir. Hayatı kuran, oluşturan ana malzemenin ne olduğunu yakalamıştır. Bu gerçekten önemli ve değerli bir farkındalıktır. Kişi bu farkındalıkla ne isterse yapabilir. Bolluk, bereket, zenginlik, mutluluk içinde olmak isterse, olur. Tıpkı bir heykeltraşın istediği malzemeyi seçerek hayal ettiği, düşlediği şeyi yapabilmesi gibi. İnsan da düşünce malzemesinden her sonucu üretebilir. Soyut bir şeyden somut bir şeyler yaratabilir.

Leave a Reply