Kaos

Karmaşanın düzeni. Büyük düzen. İlk bakışta karışık, anlamsız, belirsiz, ürkütücü ve abes görünen evrenin derin düzeni. Benzetmeyle söylersek, ormanın doğal karışıklığındaki düzenle insan eliyle düzenlenmiş bir bahçenin düzeni gibi. Ormanın karmaşası KAOSdur. Dikkatli bakarsak ormanın karmaşasında huşu verici bir düzen vardır. Oysa bahçe, sıkıcı ve sınırlıdır. İnsan, hayatın belirsizliğinden korkar, oysa kaos değiştirip dönüştürür, tazeler, gençleştirir. Kaos öğretici ve heyecan vericidir. Kaos, egoyu yakıp kül eden ateş gibidir. Biz, azıcık aşım ağrısız başım, iki göz oda bakla sofa, bildiğin yol her zaman en iyi yoldur diye ısrar ettikçe hayatın değiştirici enerjisi bütün sıkıca tutunduklarımızı yıkar geçer. Biz bu durumda, başlangıçta “Ah! ah! ah!” deriz. Ve aradan zaman geçer “Oh! oh! oh!” deriz.