İbadet

Kökü abd olan kelime. Nebat, nabit de bu köktedir. Kökten yükselmek büyümek anlamındadır. İnsanın kendisinde mevcut, yaratan tarafından yaratılışta kendisine verilmiş, halifelik özelliklerini yani yeteneklerini ve gücünü ortaya çıkarmak için yapmak durumunda olduğu eylemlerin tümü. Bu durumda ibadet, bir anlamda insanın kendisini gerçekleştirmesi olur. Bu sebeple, insanın hem kaderi hem sorumluluğu hem de kurtuluşu ve esenliğidir. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler yaratanın kendisine verdiği isimlerin enerjisini saklı bir potansiyelden açığa çıkarması amacı için emredilmiş eylemledir. Bunların sonucunda kişi “iyi işler” yapan bir varlık haline gelir. Bunun sonucunda kişi “güzel ahlaklı” olur, becerikli, bilici ve bulucu bir varlık haline gelir. Bunların sonucunda kişi şefkatli, merhametli ve koruyup kollayan bir hale gelir. Bunların sonucunda kişi hünerli, akıllı bir hale gelir. Bunların sonucunda kişi güzeryüzlü ve nazik olur. Bunların sonucunda kişi elinden, belinden ve dilinden insanların emin olduğu bir kişi haline gelir.