Kuantum Düşünce Tekniği nedir?

Kuantum düşünce tekniği yüksek nitelikli bir düşünme biçimidir. Düşüncenin kuantum boyutunda işlem görmesi, çalışması ve etkilemesi anlamına gelir. Çünkü düşüncenin kendisi kuantumsal bir olaydır. Yani düşünce, görünen dünyanın daha derin boyutlarında, kuantum boyutlarında, atom altı boyutta işlem yapar. Bilinçaltında, hatta hücresel boyutta var olan kayıtlar ve düşünceler kuantum düşünceleridir. Yani yüksek nitelikli düşünme biçiminden doğan düşünceler, inançlar ve inanışlardır.

Kuantum düşünce tekniği, geleceğe yönelik olmasını istediklerimiz hakkında hayaller, sesler ve duygularla yapılan, odaklı bir düşünme biçimidir. Bu düşünme biçimi bizim hücresel bellek düzeyimizi, bilinçaltımızı, etrafımızdaki elektromanyetik alanı ve tüm hayatımızı etkiler ve zincirleme reaksiyon yaparlar. Ama her düşünce böyle değildir. Günlük hayatta insanlar kuruntu, kaygı, korku, kalıplaşmış, engelleyici, sınırlayıcı düşünce, inanç ve inanışlar üretirler. Bilincin çok derinlerinde var olduğu için, bu düşünce yapısıyla bağlantılı ortaya çıkan sorunları, problemleri alışageldiğimiz düşünce yapılarımızla çözmeye çalışmak yaşamımızda derin bir etki yaratmayacaktır.

Hayatta kalmak için oluşturduğumuz derin boyuttaki bu negatif düşünceleri, inanış ve inançları değiştirmek ve dönüştürmek kuantum boyutunda yapılan çalışmalarla mümkündür.