Kuantum Uygulayıcılık Eğitimi Programı

``Kuantum Uygulayıcılık Eğitimi``, sadece kişinin çözümsüz görünen sorunlarını değil, tüm hayatında pozitif değişimler getiren (bolluk, bereket, mutluluk) üst bilinç halidir. Ve en derindeki hücresel bellek değiştiği için kalıcıdır.

Program içeriği

Kuantum Fiziğine göre evrendeki her şey tek bir dinamikle birleşir.

İnsan ve evren birdir ve aynı dinamiklerle bir arada tutulur.

Madde, birikmiş enerjidir.

“Kuantum Düşünce” insanlığın ortak bilinç alanının dinamiğini temsil eder.

Bütün evreni tekâmül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde; insan, “kişi” olmanın sınırlı olanaklarını aşar, “bütün” ün gücüne ulaşır.

İnsanın doğumundan başlayarak, çevreden aldığı mesajlar, oluşan sahte bir benliğin otomatik refleksleri biçiminde cereyan eder.

Kişi, çözümsüz görünen otomatik reflekslerini, kendi yarattığı düşünce kalıplarının sonucu meydana gelen hayat döngülerini, çoğunlukla “kader” olarak tanımlar.

“Kuantum Düşünce Tekniği” uygulama seansları alan kişi, yaşadığı olaylar ile kendi düşünce kalıpları arasındaki bağı fark eder.

Şu anda yaşamakta olduğu her şeyin, geçmişte yarattığı inanç kalıplarından oluştuğunun farkına varır.

Korku, endişe, suçluluk, kaygı; aslında güvende olma ihtiyacından kaynaklanan, varsayımlardan üretilen illüzyonlardır.

“Kuantum Uygulayıcılık Eğitimi”, sadece kişinin çözümsüz görünen sorunlarını değil, tüm hayatında pozitif değişimler getiren (bolluk, bereket, mutluluk) üst bilinç halidir. Ve en derindeki hücresel bellek değiştiği için kalıcıdır.

Program başlıkları

Kuantum Düşünce Teknikleri temel bilgiler
Kuantum Düşünce Teknikleri temel teknikler
Kuantum drama teknikleri
İleri düzey kuantum teknikleri
Şamanik kuantum teknikleri

Yetkili eğitmenler

Aşağıda listelenen eğitmenler, R. Şanal Günseli'nin Kuantum Uygulayıcılık Eğitimi programına katılarak, Kuantum Uygulayıcılık Eğitimi verme yetkisini kazanmışlardır. R. Şanal tarafından bu eğitimi verme yetkisi verilen başka kimse bulunmamaktadır.

Yetkili eğitmen olmak ister misiniz?